Tájékoztatásunk a https://la-bokft.hu weboldal működésével kapcsolatos adatkezelési műveleteinkre, továbbá a La-Bó Kft. és a Fe-Ni Kft. közös adatkezelési műveleteire terjed ki. A közös adatkezelők a honlapon szereplő anyagok nagykereskedelmi forgalmazásával foglalkoznak, üzleti partnereik vállalkozók (egyéni vagy társas).

Az adatkezelők

Neve: LA-BÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (LA-BÓ Kft.) és Fe-Ni Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fe-Ni Kft.)
Elérhetősége: +36 (1) 276-1499; info@labokft.hu
Képviselő neve: Groszmann Ernőné ügyvezető (mindkét adatkezelő ügyvezetője)
Hivatalos levelezési cím: 1211 Budapest, Szérűraktár utca 2/E.
Adatkezelő honlapjának címe: https://la-bokft.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-672333

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem végzünk olyan adatkezelési műveleteket, nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá vagy kötelezővé tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.


ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK RÉSZLETESEN

KAPCSOLATFELVÉTEL TELEFONON – nyilvános telefonszámainkon keresztül (+36 1 276-1499; +36 30 293-2506; +36 20 965-5590)

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása azon érdeklődőknek, akik nem üzleti partnereink, de szeretnének felvilágosítást kapni a termékeinkről, árainkról, a rendelési és vásárlási tudnivalókról telefonon.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Telefonhívása során megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: hívó neve, telefonszáma.

A személyes adatok forrása: minden esetben a hívó fél bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat kizárólag a közös adatkezelők és az ügyfélkapcsolatokért felelős munkatársaik ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, a mobilkészüléken a híváslistánk legfeljebb 30 naponta törlésre kerül, a vonalas készülék nem tárol telefonszámokat.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet a info@labokft.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a telefonszámát. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.


KAPCSOLATFELVÉTEL E-MAILEN ÉS A HONLAPRA KIHELYEZETT ŰRLAPON KERESZTÜL

Az űrlapon küldött üzenetek minden esetben a info@labokft.hu e-mail címre érkeznek.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, általános tájékoztatás nyújtása a termékeinkről, árainkról, a rendelési és vásárlási tudnivalókról elektronikus levelezés útján.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Üzenetéből megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: üzenetküldő neve, e-mail címe, üzenetének tartalma.

A személyes adatok forrása: minden esetben az üzenetet küldő személy bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: az e-mail szolgáltatónk rendszerében az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre kerülnek az üzenetek, a személyes adatokat a közös adatkezelők és a jogosultsággal rendelkező munkatársaik ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása. A levelezéseket törölni fogjuk akkor is, ha az érintett nem vonta vissza a hozzájárulását, de az adatkezelési cél megvalósult (pl. megválaszoltuk a kérdést). Ezen kívül levelezőrendszerünket minden év januárjában átnézzük és legkésőbb ekkor törlésre kerül valamennyi üzenet, amelyet nem kezelhetünk tovább, mert az adatkezelési cél megvalósult.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@labokft.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az e-mailt. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.


AJÁNLATKÉRÉS ÉS MEGRENDELÉS

Ajánlatkérését elküldheti nekünk elektronikus levélben, megrendelését leadhatja személyesen, telefonon, telefaxon vagy elektronikus levél útján. A kezelt személyes adatok köre az Ön által előnyben részesített kommunikációs csatorna szerint változik.

Adatkezelés célja: Ajánlat küldése, megrendelés alapján termékek értékesítése, szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

- Személyesen és telefonon történő ajánlatkérés (bármelyik nyilvános, a honlapunkon elhelyezett telefonszámon kérhetnek ajánlatot): telefonszám, egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, e-mail címe, kapcsolattartó személy neve.

- Telefaxon történő ajánlatkérés (fax szám:+36 1 278-0097): fax szám, egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, kapcsolattartó személy neve és elérhetősége.

- Elektronikus úton (e-mailen) történő ajánlatkérés: ajánlatkérő és megrendelő neve (egyéni vállalkozó neve), e-mail címe, üzenetének tartalma, megrendelt termékek mennyisége.

Ajánlatunk elfogadása esetén készül egy megrendelő lap, amely a következő adatokat tartalmazza: megrendelő neve, elérhetősége (telefonszám, email cím) egyéni vállalkozó azonosító adatai, képviselő neve, aláírása, kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám és e-mail cím), adószám és bankszámla száma.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat kizárólag a La-Bó Kft. és munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az elfogadott ajánlatkérések és a megrendelések mindaddig megőrzésre kerülnek, amíg felmerülhet adóhatósági ellenőrzés, tehát a teljesítés és számlázás éve, plusz további nyolc év.

- Ajánlatkérés személyesen vagy telefonon: a személyesen és a telefonon történő megrendelésről, ajánlatkérésről készült jegyzeteink nem kerülnek archiválásra, megőrzésre, a számlázáshoz szükséges adatokat már a megrendeléskor rögzítjük (lásd következő pont).

- Telefaxon történő ajánlatkérés (fax szám: +36 1 278-0097): ma már nem jellemző, hogy telefaxon érkeznek a megrendelések, ajánlatkérések, amennyiben mégis,

- Elektronikus úton (e-mailen) történő ajánlatkérés: levelezőrendszerünket minden év januárjában felülvizsgáljuk. A felülvizsgálat során törlésre kerülnek mindazon üzenetváltások, amelyeknél az adatkezelési cél megvalósult, ez alatt a nem elfogadott ajánlatkéréseket értjük.

- Megrendelő lapok: összhangban a számviteli bizonylatokkal, megrendelés éve és további nyolc év.

A személyes adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön.


SZÁMLÁZÁS

Adatkezelés célja: számlázási kötelezettségünk teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabályok: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdés (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja (számla kötelező elemei).

A kezelt személyes adatok kategóriái: számlázási név, számlázási cím, adószám, e-mail cím (ha partnerünk e-mailen is kéri a számla kiküldését), kapcsolattartó neve.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a könyvelőnk megismeri valamennyi számlánk adattartalmát, egyes számlákat a könyvvizsgáló is megismer. A számlázáshoz az adatkezelők kétféle programot használnak. A La-Bó Kft. nem használ felhőalapú szoftvert, így a szoftverben tárolt adatokhoz más nem fér hozzá. A Fe-Ni Kft. felhőalapú szoftvert használ, a felületen elérhetők a számlák a törvényes megőrzési időn belül.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A számlázó programban a számlák másolatai a számla kiállításának évében és további nyolc évig kerülnek megőrzésre.

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, ezek elmaradása esetén számlázási kötelezettségünket teljesíteni nem tudjuk. Az adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy a számlánkat kiállítsuk, elmaradása esetén a szerződés közöttünk nem jöhet létre.


MEGRENDELÉS ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSE – fizetés átutalással, készpénzben

Adatkezelés célja: szolgáltatásunk díjának az átutalása, az átutalás beazonosítása, a készpénzes / bankkártyás befizető beazonosítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: bankszámlatulajdonos neve, bankszámlaszáma, összeg.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a bank elektronikus felületén az átutalás adatai megismerhetők. A bankszámlakivonatokat a könyvelőnk és a könyvvizsgálónk megismeri, továbbá a közös adatkezelők és a jogosultsággal rendelkező munkatársaik.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a bankszámlakivonatokat elektronikusan és papír alapon őrizzük meg a kiállításuk évében és további nyolc évig. A bank elektronikus felületén visszamenőleg korlátozott ideig érhetők el a kivonatok, a számlavezető pénzintézetünk szabályzatának megfelelően.


KISZÁLLÍTÁS

Adatkezelés célja: a megrendelt termékek kiszállítása a megrendelőhöz, a kiszállítás részleteinek egyeztetése, kapcsolattartás a megrendelővel.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, egyéni vállalkozó megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási címe.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a kiszállítással összefüggő személyes adatokat az adatkezelők és munkatársaik, továbbá az állandó fuvarozási partnerünk kezeli.

A személyes adatok tárolásának időtartama: kiszállítás és további nyolc év.

Az adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy a terméket kiszállítsuk a megrendelő kérésének megfelelően.


SZAKMAI ÉS ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

Adatkezelés célja: szakmai és üzleti kapcsolattartás azokkal a természetes személyekkel, akikkel nem állunk szerződésben, illetve a szerződésekben kijelölt kapcsolattartókkal.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: belső információs rendszer kialakítása.

A kezelt személyes adatok kategóriái: a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása.

A személyes adatok forrása: közvetlenül az érintett (esetleg a munkáltatója) bocsájtja rendelkezésünkre vagy az érintett által üzemeltetett honlapról nyerjük a nyilvános kapcsolati adatok közül.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, adatbázisunkat felülvizsgáljuk minden év januárjában.


BELÉPÉS A BIZTONSÁGI ADATLAPOK FELÜLETÉRE

Adatkezelés célja: partnereink részére a nyilvánosság elől elzárt biztonsági adatlapok elérhetőségének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: jelszó, ügyfél neve.

A személyes adatok forrása: a jelszavakat minden esetben az adatkezelő (La-Bó Kft.) állítja elő, a saját szerverének felületén.

Címzettek: a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő és munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: szerződéses kapcsolat fennállásáig.


ARCHIVÁLÁS

Adatkezelés célja: biztonsági másolat készítése a dokumentumainkról és az adatbázisainkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: adatbázisok védelme, adatvesztés megelőzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: Az elektronikus eszközeink teljes tartalma, beleértve valamennyi személyes adatkategóriát, amelyet fent felsoroltunk (név, e-mail címe, telefonszám, üzenetek tartalma, kapcsolattartók adatai, számlázási adatok és a szerződéses partnereink által a saját felületükre feltöltött dokumentumok).

A személyes adatok forrása: saját elektronikus dokumentumaink a saját szerverünkön.

Címzettek: a személyes adatokat kizárólag a közös adatkezelők és a munkatársaik ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a feltöltött file-ok-ról biztonsági másolat készül, tükrözéssel. A biztonsági másolat megőrzési ideje megegyezik a fent részletezett megőrzési időtartamokkal. Amint törlésre kerül a fő munkaterületen egy dokumentum, a másolat is törlődik.


ÉRINTETTI KÉRELMEK TELJESÍTÉSE

Adatkezelés célja: Az érintett megfelelő azonosítása, valamint az adatkezelőhöz érkezett kérelmének megfelelő elbírálása és teljesítése, ennek dokumentálása, továbbá az érintetti jogok érvényesíthetősége.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabály: GDPR 12. cikk.

A kezelt személyes adatok kategóriái: az érintett neve, elérhetősége, valamint egyéb, az érintett azonosításához szükséges adatai, továbbá a kérelmével kapcsolatban általa közölt adatok.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsátja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: A levelezőrendszerünkben tárolódnak ezek az adatok, a közös adatkezelők és munkatársaik ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az igény érvényesítésétől számított 5 évig őrizzük meg ezeket az adatokat.


SZERVERNAPLÓZÁS

Adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: visszaélések megelőzése, üzemszerű működése ellenőrzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: látogató IP címe, dátum-idő, felkeresett URL cím, Referrer (melyik oldalról érkezett), böngésző neve, verziója, operációs rendszer és az oldalon végzett tevékenység.

A személyes adatok forrása: minden esetben a honlap látogatója bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a tárhelyszolgáltatónk szerverén tárolódnak a személyes adatok.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, legfeljebb az automatikus törlésig (30 napig).


SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Oldalunkon sütiket (cookie-kat) használunk

Szükséges sütik

A szükséges, elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Név Lejárat Típus Szolgáltató
PHPSESSID
Bejelentkezési munkamenet azonosító.
Ez a süti egy véletlenszerűen generált egyedi karakterlánc,
amely a felhasználó azonosítására és honlapon történő követésére szolgál.
Személyes adatot nem gyűjt, hozzájárulás nem szükséges.
A böngésző bezárásával törlődik. HTTP la-bokft.hu
gmo_userid
A biztonsági adatlap megtekintéséhez szükséges bejelentkezési azonosítót tárolja.
10 perc HTTP la-bokft.hu

 

A https://la-bokft.hu honlapot összekötöttük a Google Analytics programmal.

A program célja a statisztikai adatok előállítása. A program használatával a La-Bó Kft. főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel az oldalt, és a látogatók mennyi időt töltöttek az oldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a honlapon és hova lépett be.

A következő statisztikai sütik találhatók meg az oldalon:

Név Felhasználása Élettartam
_ga Google Analytics használja, egyedi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban.
Típus: http
Szolgáltató: la-bokft.hu
2 év
_gat Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályozásához.
Típus: http
Szolgáltató: la-bokft.hu
1 nap
_gid Google Analytics használja, egyedi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban.
Típus: http
Szolgáltató: la-bokft.hu
1 nap

 

A saját böngészőjében bármikor ki tudja kapcsolni a sütiket a következő linkek valamelyikén:

- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Safari
- Chrome


MUNKATÁRSAINKON KÍVÜL KI ISMERI MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT? CÍMZETTEK KÖRE:

Computerfutár Kft.
2364 Ócsa, Szabadság tér 1.
https://www.computerfutar.hu/
info@computerfutar.hu
Saját adatkezelési tájékoztatása: https://www.computerfutar.hu/adatkezelesi-tajekoztato
Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás, weboldal felületének biztosítása, levelezőrendszer üzemeltetése.

Szüsz Krisztina EV.
2092 Budakeszi, Jókai Mór utca 39.
Ellátott tevékenység: könyvelési szolgáltatás.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 80.
Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123.
Telefon: +36 (1) 374 5000
https://www.citibank.com/icg/sa/emea/hungary/
Saját adatkezelési tájékoztatása: https://www.citibank.com/icg/sa/emea/hungary/data-privacy.html
Ellátott tevékenység: bakszámlavezetés, elektronikus számlavezetéshez felület biztosítása.

Kulcs-Soft Nyrt.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
https://www.kulcs-soft.hu/
info@kulcs-soft.hu
Ellátott tevékenység: a Fe-Ni Kft. számlázóprogramjához felület biztosítása.

J.A.M. Kft.
2316 Tököl, Csépi út 221.
jamkft@invitel.hu
+36 30 9611045
Ellátott tevékenység: könyvvizsgálat.

Geizer Szállítmányozó és Nemzetközi Árufuvarozó Kft.
2840 Oroszlány, Bokodi u. 3.
+ 36 34 361272
Ellátott tevékenység: megrendelések kiszállítása.


Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk személyes adatot.

 


JOGOK BIZTOSÍTÁSA

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a honlap látogatói, megrendelőink, az üzleti partnereink (azaz valamennyi érintett) a következő jogosultságokkal:

a. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy: milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli az adatkezelő, továbbá, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk azokat. Tájékoztatást nyújtunk arról is, hogy milyen forrásból származnak az érintett személyes adatai, alkalmazunk-e automatizált döntéshozatalt (ideértve a profilalkotást is), hol lehetséges panaszt tenni.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében kötelesek vagyunk meggyőződni arról, hogy az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonossága megegyezik, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

b. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

c. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül törölni fogjuk az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.
Ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy jogellenesen kezeltünk személyes adatot, szintén törölni fogjuk.

d. Személyes adatok korlátozásához való jog

Kérheti az érintett, hogy korlátozzuk a személyes adatai kezelését (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben:

- vitatja az érintett a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát);
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

e. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az érintett a személyes adatai kezelése ellen, a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f. Adathordozhatóság

Az automatizált módon kezelt személyes adatok esetén kérhető, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk az érintettnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezzel a joggal akkor lehet élni, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.

Az érintett a fenti jogait az info@labokft.hu címre megküldött elektronikus levelében, valamint az adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelemben megjelölt formában (elektronikus vagy másként, ahogy az érintett kéri). Amennyiben a kérelmet az adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg és az intézkedés elmaradásának okairól sem küldünk felvilágosítást, panasz nyújtható be a felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz is fordulhat a kérelmező.

Az érintetti kérelmek megválaszolásáért felelős adatkezelő: La-Bó Kft.

 


PANASZ

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, panaszokat ezen az e-mail címen várjuk: info@labokft.hu

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy

- személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,
- fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének,
- az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza,
- az adatkezelő elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá.

Elérhetőségek: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu.

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet (beleértve a profilalkotást) nem folytatunk.

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2021. április 1-jén lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Budapest, 2021. március 24.

 


MELLÉKLET - ALAPFOGALMAK
A tájékoztatásban használt legfontosabb fogalmak magyarázata

Személyes adat:

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Érintett:

Az a természetes személy (ember), aki azonosított a személyes adatokból, vagy akit azonosítani tudunk a személyes adatok alapján.

Adatkezelés:

Az a művelet (tevékenység), amelyet a személyes adatokkal végzünk. Sokféle lehet és nem kimerítő a jogszabály felsorolása. Például, ha egy konkrét természetes személy számlázási nevét és számlázási címét begépeljük a számlázóprogramba, akkor „rögzítettük” a személyes adatot, azaz végeztünk rajta egy műveletet. Ezt „tárolni” is fogjuk, azaz végeztünk rajta egy újabb műveletet. Ha elküldjük a könyvelőnknek, akkor „továbbítjuk” a személyes adatot, tehát még egy műveletet végeztünk rajta.
A pontos fogalom így hangzik: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő:

Az a személy, aki eldönti, hogy milyen célból kezeli a személyes adatokat és ezt milyen eszközökkel éri el. A döntést meghozhatja egyedül, vagy másokkal közösen is. Adatkezelő lehet egy természetes személy is, ha dönt arról, hogy mások személyes adatait kezeli meghatározott célból.

A pontos fogalom így hangzik: adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó:

Akire az adatkezelő rábíz bizonyos feladatokat, akinek kiszervez egyes munkákat, részfolyamatokat, például azt, hogy könyvelje le a számlákat vagy készítse el e bérszámfejtést. Az adatfeldolgozó az adatkezelő utasításai szerint jár el.

A pontos fogalom így hangzik: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett:

Fő szabályként mindenki ide tartozik, akivel közöljük a személyes adatokat.

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Harmadik ország:

Harmadik ország minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Európai Unió és tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Más államok, amelyek ugyan nem tagjai az Európai Uniónak, de részesei az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak: Izland, Liechtenstein, Norvégia.

Adattovábbítás:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az adat nyilvánosságra hozatala:

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az érintett hozzájárulása:

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amelyben kifogásolja a személyes adatainak kezelését, szeretné elérni a személyes adatok kezelésének megszüntetését, vagy kéri a személyes adatok törlését.

Az adat törlése:

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Az adat megsemmisítése:

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Az adatkezelés korlátozása:

A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.