Tájékoztatásunk a https://la-bokft.hu weboldal működésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinkre terjed ki. Vállalkozásunk a honlapon szereplő anyagok nagykereskedelmi forgalmazásával foglalkozik, üzleti partnereink vállalkozók (egyéni vagy társas). Személyes adatokat az üzleti tevékenységeinkkel összefüggésben kezelünk.

Az adatkezelő

Neve: LA-BO Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (LA-BO Kft.)

Elérhetősége: +36 (1) 276-1499; info@labokft.hu

Képviselő neve: Groszmann Ernőné ügyvezető

Hivatalos levelezési cím: 1211 Budapest, Szérűraktár utca 2/E.

Adatkezelő honlapjának címe: https://la-bokft.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-672333

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Vállalkozásunk nem végez olyan adatkezelési műveleteket, nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá vagy kötelezővé tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.


ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK RÉSZLETESEN

KAPCSOLATFELVÉTEL TELEFONON – nyilvános telefonszámainkon keresztül (+36 1 276-1499; +36 30 293-2506; +36 20 965-5590)

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, általános tájékoztatás nyújtása a termékeinkről, árainkról, a rendelési és vásárlási tudnivalókról telefonon.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Telefonhívása során megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: hívó neve, telefonszáma.

A személyes adatok forrása: minden esetben a hívó fél bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, a híváslistában 1 hónapig tárolódnak a telefonszámok.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@labokft.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a telefonszámát. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL E-MAILEN ÉS A HONLAPRA KIHELYEZETT ŰRLAPON KERESZTÜL

Az űrlapon küldött üzenetek minden esetben az info@labokft.hu e-mail címre érkeznek. Ezen kívül a következő e-mail címeket használjuk elektronikus levelezésre ernone.groszmann@labokft.hu; afonyad@labokft.hu;  postmaster@labokft.hu

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, általános tájékoztatás nyújtása a termékeinkről, árainkról, a rendelési és vásárlási tudnivalókról elektronikus levelezés útján.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Üzenetéből megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: üzenetküldő neve, e-mail címe, üzenetének tartalma.

A személyes adatok forrása: minden esetben az üzenetet küldő személy bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: az e-mail szolgáltatónk rendszerében az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre kerülnek az üzenetek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása. A levelezéseket törölni fogjuk akkor is, ha az érintett nem vonta vissza a hozzájárulását, de az adatkezelési cél megvalósult (pl. megválaszoltuk a kérdést). Ezen kívül levelezőrendszerünket minden év januárjában átnézzük és legkésőbb ekkor törlésre kerül valamennyi üzenet, amelyet nem kezelhetünk tovább, mert az adatkezelési cél megvalósult.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@labokft.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az e-mailt. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

 

AJÁNLATKÉRÉS ÉS MEGRENDELÉS

Ajánlatkérését elküldheti nekünk elektronikus levélben, megrendelését leadhatja személyesen, telefonon, telefaxon vagy elektronikus levél útján. A kezelt személyes adatok köre az Ön által előnyben részesített kommunikációs csatorna szerint változik.

Adatkezelés célja: Ajánlat küldése, megrendelés alapján termékek értékesítése, szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

 • Személyesen és telefonon történő ajánlatkérés, megrendelés (bármelyik nyilvános, a honlapunkon elhelyezett telefonszámon kérhetnek ajánlatot): telefonszám, egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, e-mail címe, kapcsolattartó személy neve.

 • Telefaxon történő ajánlatkérés, megrendelés (fax szám:+36 1 278-0097): fax szám, egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, kapcsolattartó személy neve és elérhetősége.

 • Elektronikus úton (e-mailen történő ajánlatkérés, megrendelés): ajánlatkérő és megrendelő neve (egyéni vállalkozó neve), e-mail címe, üzenetének tartalma, megrendelt termékek mennyisége.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az elfogadott ajánlatkérések és a megrendelések mindaddig megőrzésre kerülnek, amíg felmerülhet adóhatósági ellenőrzés, tehát a teljesítés és számlázás éve, plusz további nyolc év.

 • Megrendelés, ajánlatkérés személyesen vagy telefonon: a személyesen és a telefonon történő megrendelésről, ajánlatkérésről készült jegyzeteink nem kerülnek archiválásra, megőrzésre, a számlázáshoz szükséges adatokat már a megrendeléskor rögzítjük (lásd következő pont).

 • Telefaxon történő ajánlatkérés, megrendelés (fax szám: +36 1 278-0097): ma már nem jellemző, hogy telefaxon érkeznek a megrendelések, ajánlatkérések, amennyiben mégis,

 • Elektronikus úton (e-mailen történő ajánlatkérés, megrendelés): levelezőrendszerünket minden év januárjában felülvizsgáljuk. A felülvizsgálat során törlésre kerülnek mindazon üzenetváltások, amelyeknél az adatkezelési cél megvalósult, ez alatt a nem elfogadott ajánlatkéréseket értjük.

A személyes adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön.

 

SZÁMLÁZÁS

Adatkezelés célja: számlázási kötelezettségünk teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabályok: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdés (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pont (számla kötelező elemei).

A kezelt személyes adatok kategóriái: számlázási név, számlázási cím, adószám, e-mail cím (ha partnerünk e-mailen is kéri a számla kiküldését).

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a könyvelőnk megismeri valamennyi számlánk adattartalmát. A számlázáshoz a Revolution Software Kft. számlázóprogramját használjuk. A szoftver nem felhőalapú, kizárólag az adatkezelő és munkatársai ismerik meg az adatokat. Az egyénileg telepített programban kiállított számláink megőrzésre kerülnek a jogszabályban előírt adatkezelési időtartamig.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a kiállított számlákat továbbítjuk a könyvelőnk felé. A számlázó programban a számlák másolatai a számla kiállításának évében és további nyolc évig kerülnek megőrzésre.

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, ezek elmaradása esetén számlázási kötelezettségünket teljesíteni nem tudjuk. Az adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy a számlánkat kiállítsuk, elmaradása esetén a szerződés közöttünk nem jöhet létre.

 

SZOLGÁLTATÁSUNK ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSE – fizetés átutalással

Adatkezelés célja: szolgáltatásunk díjának az átutalása, az átutalás beazonosítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: bankszámlatulajdonos neve, bankszámlaszáma

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a bank elektronikus felületén az átutalás adatai megismerhetők. A bankszámlakivonatokat a könyvelőnk felé továbbítjuk.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a bankszámlakivonatokat papír alapon őrizzük meg a kiállításuk évében és további nyolc év (a számviteli bizonylatokhoz megfelelően). A bank elektronikus felületén visszamenőleg korlátozott ideig érhetők el a kivonatok, a számlavezető pénzintézetünk szabályzatának megfelelően.

 

KISZÁLLÍTÁS

Adatkezelés célja: a megrendelt termékek kiszállítása a megrendelőhöz, a kiszállítás részleteinek egyeztetése, kapcsolattartás a megrendelővel.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a kiszállítással összefüggő személyes adatokat kizárólag az adatkezelő és munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: adatkezelési cél megvalósulásáig.

Az adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy a terméket kiszállítsuk a megrendelő kérésének megfelelően.

 

BELÉPÉS A BIZTONSÁGI ADATLAPOK FELÜLETÉRE

Adatkezelés célja: partnereink részére a nyilvánosság elől elzárt biztonsági adatlapok elérhetőségének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: jelszó, ügyfél neve.

A személyes adatok forrása: a jelszavakat minden esetben az adatkezelő állítja elő.

Címzettek: a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő és munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: szerződéses kapcsolat fennállásáig.

 

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ÜZEMELTETÉSE

Adatkezelés célja: a székhelyünkön / raktárunkban található nagy értékű áru őrzése, a pénzkezelés biztonságának, az árukezelés biztonságának, a gépkocsi park biztonságának, az épület biztonságának biztosítása, vagyonvédelem, készletvédelem céljából a magánterület megfigyelése. További cél a jogsértések megelőzése, az élőkép a gyors észlelést és az eredményes reagálást segíti, míg a rögzített felvételek a jogsértés elkövetőnek a felderítését, valamint a bizonyítást segíti elő.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: vagyonvédelem.

A kezelt személyes adatok kategóriái: képmás, hang, az érintett tevékenysége, az érintettre levonható következtetések.

A személyes adatok forrása: közvetlenül az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a területre történő belépés és ott tartózkodás során.

Címzettek: nem kerülnek továbbításra a személyes adatok, azokat kizárólag az adatkezelő ügyvezetője ismeri meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, legfeljebb 30 napig őrizzük meg a felvételeket.

Egyéb fontos információ: a figyelemfelhívó táblákat a kamerák közelében kihelyeztük.

 

SZAKMAI ÉS ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

Adatkezelés célja: szakmai és üzleti kapcsolattartás azokkal a természetes személyekkel, akikkel nem állunk szerződésben, illetve a szerződésekben kijelölt kapcsolattartókkal.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: belső információs rendszer kialakítása.

A kezelt személyes adatok kategóriái: a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása.

A személyes adatok forrása: közvetlenül az érintett (esetleg a munkáltatója) bocsájtja rendelkezésünkre vagy az érintett által üzemeltetett honlapról nyerjük a nyilvános kapcsolati adatok közül.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, adatbázisunkat felülvizsgáljuk minden év januárjában.

 

SZERVERNAPLÓZÁS

Adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: visszaélések megelőzése, üzemszerű működése ellenőrzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: látogató IP címe, dátum-idő, felkeresett URL cím, Referrer (melyik oldalról érkezett), böngésző neve, verziója, operációs rendszer és az oldalon végzett tevékenység.

A személyes adatok forrása: minden esetben a honlap látogatója bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, legfeljebb az automatikus törlésig (30 napig).

 

ARCHIVÁLÁS

Adatkezelés célja: biztonsági másolat készítése a dokumentumainkról és az adatbázisainkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: adatbázisok védelme, adatvesztés megelőzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: Az elektronikus eszközeink teljes tartalma, beleértve valamennyi személyes adatkategóriát, amelyet fent felsoroltunk (név, e-mail címe, telefonszám, üzenetek tartalma, kapcsolattartók adatai, számlázási adatok és a szerződéses partnereink által a saját felületükre feltöltött dokumentumok).

A személyes adatok forrása: saját szerverünk.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a feltöltött file-ok-ról biztonsági másolat készül, tükrözéssel. A biztonsági másolat megőrzési ideje megegyezik a fent részletezett megőrzési időtartamokkal. Amint törlésre kerül a fő munkaterületen egy dokumentum, a másolat is törlődik.

 

SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Oldalunkon a következő sütiket használjuk

Szükséges sütik

A szükséges, elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

 

Név

Lejárat

Típus

Szolgáltató

Bejelentkezési munkamenet azonosító. Ez a süti egy véletlenszerűen generált egyedi karakterlánc, amely a felhasználó azonosítására és honlapon történő követésére szolgál. Személyes adatot nem gyűjt, hozzájárulás nem szükséges.

PHPSESSID

1 év

HTTP

la-bokft.hu

A biztonsági adatlap megtekintéséhez szükséges bejelentkezési azonosítót tárolja.

gmo_userid

10 perc

HTTP

la-bokft.hu

 

A saját böngészőjében bármikor ki tudja kapcsolni a sütiket a következő linkek valamelyikén:

 

MUNKATÁRSAINKON KÍVÜL KI ISMERI MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT? CÍMZETTEK KÖRE:

Computerfutár Kft.
2364 Ócsa, Szabadság tér 1.
https://www.computerfutar.hu/
info@computerfutar.hu
Saját adatkezelési tájékoztatása: https://www.computerfutar.hu/adatkezelesi-tajekoztato
Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás, e-mail szolgáltatás.

Szüsz Krisztina EV.
2092 Budakeszi, Jókai Mór utca 39.
Ellátott tevékenység: könyvelési szolgáltatás.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 80.
Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123.
Telefon: +36 (1) 374 5000
https://www.citibank.com/icg/sa/emea/hungary/
Saját adatkezelési tájékoztatása: https://www.citibank.com/icg/sa/emea/hungary/data-privacy.html
Ellátott tevékenység: bakszámlavezetés, elektronikus számlavezetéshez felület biztosítása.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk személyes adatot.

 


JOGOK BIZTOSÍTÁSA

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a honlap látogatói, megrendelőink és a szolgáltatásaink iránt érdeklődök a következő jogosultságokkal:

 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Ilyen kérés esetén tájékoztatást nyújtunk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk, hol lehetséges panaszt tenni stb.

 1. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

 1. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül törölni fogjuk az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy jogellenesen kezeltünk személyes adatot, szintén törölni fogjuk.

 1. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha nem kezeljük pontosan a személyes adatokat, kérhető a személyes adatok korlátozása, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljünk személyes adatot, amennyiben mégis ilyen hibát követnénk el, törlés helyett a korlátozás is kérhető.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de az érintettnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez használná fel. Ilyen esetben is kérhető, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését.

Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

 1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az érintett a személyes adatai kezelése ellen, a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Adathordozhatóság

Az automatizált módon kezelt személyes adatok esetén kérhető, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk az érintettnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezzel a joggal akkor lehet élni, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.

Az érintett a fenti jogait az info@labokft.hu címre megküldött elektronikus levelében, valamint az adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelemben megjelölt formában (elektronikus vagy másként, ahogy az érintett kéri). Amennyiben a kérelmet az adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg és az intézkedés elmaradásának okairól sem küldünk felvilágosítást, panasz nyújtható be a felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz is fordulhat a kérelmező.

PANASZ

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, panaszokat ezen az e-mail címen várjuk: info@labokft.hu

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy

 • személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,
 • fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének,
 • az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza,
 • az adatkezelő elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá.

Elérhetőségek: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet (beleértve a profilalkotást) nem folytatunk.

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2020. július 15-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Budapest, 2020. július 13.